Ohjelmointikurssi ei toimi kunnolla selaimessasi.
Ohjelmointikurssi ei valitettavasti toimi Internet Explorer -selailemella. Suosittelemme että teet kurssia joko uusimmalla Chromella tai uusimalla Firefoxilla.

Tulostaminen

Eräs tärkeimmistä ohjelmoinnin perustaidoista on oppia tulostamaan tekstiä näytölle. Javascriptissä tulostus onnistuu komennolla console.log("Tulostettava asia"). Lainausmerkit tulostettavan lauseen ympärillä tarkoittavat, että tulostettava asia on tekstiä, joka tulostetaan sellaisenaan, eikä esimerkiksi komento. Tälläistä tekstinpätkiä kutsutaan merkkijonoiksi.

Ohjelmassa oleva rivi // Kirjoita ohjelmasi tähän alle on kommenttirivi, jota tietokone ei ota huomioon ohjelmaa suoritettaessa. Alla olevassa esimerkissä on kommenttirivi ja tulostus. Esimerkki tulostaa: Kanit on söpöjä.

// Tämä on kommentti ja alla on tulostuskomento
console.log("Kanit on söpöjä.")
Tehtävä:
Nimen tulostaminen
Lisää kommenttirivin alle komento, joka tulostaa nimesi ja suorita ohjelma. Ohjelman tulostus voi olla vaikka: Essi Esimerkki.
Vihje: Kun kirjoitat tulostuskomennon ja käynnistät ohjelman, alle pitäisi ilmestyä valkoinen laatikko, johon on tulostunut nimesi.

Useasti tulostaminen

Tulostaminen voidaan tehdä niin monta kertaa kuin halutaan. Yksi tulostuskomento tulostaa aina yhden rivin tekstiä. Jos kirjoitamme tulostuskomennon useammin, tulostuu useampia rivejä. Tulostettavat rivit tulostuvat komentojen järjestyksessä ylhäältä alaspäin.

Esimerkki:

console.log("Ensimmäinen rivi.")
console.log("Toinen rivi.")
console.log("Kolmas rivi.")

Yllä oleva koodi tulostaa:

Ensimmäinen rivi.
Toinen rivi.
Kolmas rivi.
Tehtävä:
Usean rivin tulostaminen
Kirjoita ohjelma, jonka tulostus on seuraavanlainen:
Hei maailma!
(Ja kaikki sen ihmiset)

Kuvioiden tulostaminen

Voimme tulostaa kaikenlaista tekstiä, mutta se käy pidemmän päälle vähäsen tylsäksi. Onneksi voimme käyttää tulostusta mielenkiintoisten kuvioden piirtämiseen. Alla on esimerkki yksinkertaisen kuvion tulostaminsesta.

console.log("   #")
console.log("  # #")
console.log(" # #")
console.log(" #  #")
console.log("######")

Yllä oleva koodi tulostaa tämänlaisen kuvion:

   #
  # #
 # #
 #  #
######

Hienoa! Tulostuskomennossa käytetyt risuaidat ja tarkasti sijoitetut välilyönnit loivat meille kolmion. Tällä tavalla voimme piirtää vaikka minkälaisia kuvioita.

Tehtävä:
Ristin tulostaminen
Kirjoita ohjelma, joka tulostaa tämän näköisen ristin:
 #
###
 #

Tehtäviä kannattaa kokeilla useasti painamalla Käynnistä-painiketta.

Tehtävä:
Kallellaan oleva ruutu
Tehdään seuraavaksi hieman monimutkaisempi kuvio. Tulosta alla oleva kallistunut ruutu.
 #
 ###
#####
 ###
 #
Valmis?
Jatka seuraavaksi
muuttujiin.